Bestuur

Hieronder vindt u alle leden van het dagelijks bestuur van onze club, samen met hun verantwoordelijkheden.

Voorzitter Ilse Coenen:
1. Zit de maandelijkse vergaderingen van bestuur voor en de jaarlijkse algemene vergadering
2. Vertegenwoordigt de club bij de bondsinstanties en andere verplichtingen
3. Coördineert de werking van de club
4. Aanspreekpunt voor de sponsors en aanbrengen van sponsorgelden
5. Maakt samen met penningmeester planning jaarlijks budget

Secretaris Carlo Schiepers:
1. Verantwoordelijk voor het secretariaat en de ledenadministratie
2. Bespreekt planning van trainingen wedstrijden met trainers
3. Maakt planning voor inzet van markeerders, ploegverantwoordelijken, terreinafgevaardigden en scheidsrechters
4. Voert de interne en externe communicatie
5. Beleggen van vergaderingen met ouders en medewerkers.

Penningmeester Rudi Mussen:
1. Beheren van de clubfinanciën
2. Maakt en verstuurt uitgaande facturen
3. Staat in voor de betaling van de inkomende facturen
4. Doet inning en opvolging van de lidgelden
5. Plant en organiseert activiteiten

Jean-Pierre Paredis: bestuurslid en ere-voorzitter

Rudi Mussen: jeugdverantwoordelijke

Carlo Schiepers: jeugdtrainer

Elke Demandt: bestuurslid