Naam Functie E-mail
Ilse Coenen Voorzitter ilsecoenen75@gmail.com
Carlo Schiepers Secretaris carloschiepers@gmail.com
Rudi Mussen Penningmeester en jeugdverantw. rudolfmussen@gmail.com
Jean-Pierre Paredis Ere-voorzitter jppwafels@skynet.be